Türk Eğitim-Sen: Zorunlu eğitim 13 yıl olmalı

/ Kaynak: İHA
- Güncelleme:
Türk Eğitim-Sen: Zorunlu eğitim 13 yıl olmalı

Eğitim Haberleri  / İHA

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 12 yıllık zorunlu eğitimin 1+5+3+4 olmak üzere 13 yıl olması gerektiğini söyledi.

Koncuk, Türkiye'de 8 yıllık kesintisiz zorunlu eğitim yerine 12 yıllık kesintili zorunlu eğitim getiren yasa teklifinin tartışıldığını ve bu teklifi bir çok açıdan değerlendirmek gerektiğini ifade ederek, "Zorunlu eğitimin 8 yıldan 12 yıla çıkarılması olumlu bir gelişmedir. Zorunlu eğitim süresinin artırılması, nbsp; çağ nüfusun tamamının okullu olması ve eğitimini sürdürmesi açıs ından son derece önemlidir. Ancak zorunlu eğitimin 12 yıla çıkarılması yeterli değildir. nbsp; Zorunlu eğitim okul öncesi 1+5+3+4 olmak üzere 13 yıl olmalıdır" dedi. nbsp; nbsp; nbsp;

ALT YAPI YETERSİZLİĞİ VAR nbsp;
Yasa teklifinde fiziki alt yapının yetersiz olması gerekçesiyle okul öncesinin kapsam dışı bırakılmasının büyük bir hata olduğunu ifade eden Koncuk, "Bilindiği gibi zaten Milli Eğitim Bakanlığı 71 ilde okul öncesini zorunlu hale getirmişti. Bu aşamada bundan geri adım atılması Milli Eğitim Bakanlığı'nın havlu attığı ve AK Parti iktidarının okul öncesi eğitimde başarısızlığını kabullendiği anlamına gelecektir. Okul nbsp; öncesi eğitimin önemini kavrayamayan, on yıllık iktidarı süresince bu konuda fiziki alt nbsp; yapıyı sağlamak için elinden geleni yapmak yerine kolay yolu seçerek okul öncesi eğ itimi zorunlu eğitim kapsamından çıkaran zihniyeti kabul etmek mümkün değildir.

Okullarda alt yapı yetersizliğinden yakınmak yerine ya da okul öncesinin zorunlu olmasından vazgeçmek yerine çözüm üretmek, gücü ve mali imkanları elinde bulunduran iktidarın asli görevidir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın Strateji Raporu'nda, 2013 yılında okul öncesi eğitimin 81 ilde zorunlu olacağı, hatta yabancı dil eğitiminin okul öncesinden nbsp;
başlatılacağı ifade edilmektedir. Hal böyleyken bu teklif Milli Eğitim Bakanlığı'na sorulmadan mı hazırlanmıştır? Yoksa bakanlık okul öncesi eğitimin zorunlu olmasından mı vazgeçmiştir? Bu soruların cevabı verilmelidir" dedi. nbsp; nbsp; nbsp;

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
nbsp;
Koncuk, Avrupa Birliği ülkelerinde okul öncesi eğitim büyük öneme sahip ve zorunlu eğitim yılı ortalaması OECD ülkelerinde 13 iken, Türkiye'de 8 yıl olduğunu kaydederek, "2009 itibariyle Türkiye'de 5-14 yaş arası okullaşma oranı yüzde 91.3'tür. Oysa bu alanda OECD ortalaması yüzde 98.6 düzeyindedir. İlköğretim öncesi okullaşma oranı Fransa, İngiltere, İtalya'da, Belçika'da, İspanya'da, Hollanda'da yüzde 100'dür. Bu rakamlar ışığında okul öncesi eğitimde AB ülkelerinin standardını yakalamak için çaba nbsp; göstermesi gerekenlerin, mevcut durumu daha da geriye götürecek uygulamalar içine girmesi son derece sakıncalıdır" ifadelerini kullandı. nbsp; nbsp;
nbsp; Türk Eğitim-Sen olarak zorunlu eğitimin kesintili olmasına karşı olmadıklarını vurgulayan Koncuk, "Ancak bu model 4+4+4 şeklinde değil; 1+5+3+4 şeklinde olmalıdır. Çünk ü 4+4+4 şeklindeki model binlerce sınıf öğretmenini norm fazlası durumuna düşürecektir. Sınıf öğretmenleri norm fazlası duruma düşerken, bunun karşılığında binlerce bran ş öğretmeni ihtiyacı doğacaktır. Resmi rakamlara göre Milli Eğitim Bakanlığı'n ın şu anda 126 bin öğretmen açığı vardır. 4+4+4 şeklindeki model öğretmen ihtiyacını daha da artıracak ve okullar öğretmensiz kalacak, bakanlık öğretmen açığını ücretli öğretmen istihdamına ağırlık vererek gidermeye çalışacaktır. Bu da okullarda eğ itim-öğretimin kalitesinin düşmesi, verimin azalması, öğrencilerimizin dünya yarışında çok gerilerde kalmasına neden olacaktır. 4+4+4 şeklinde kademeli bir sistemi getirenler, birinci ve ikinci kademe 4 yılı pedagojik açıdan değerlendirmişler midir? Ülkemizin 5 yıllık ilkokul eğitimi üzerine bunca tecrübesi varken, birinci kademe eğitiminin 1 yıl nbsp; azaltılarak 4 yıla düşürülmesi, 2. kademe eğitiminin 3 yıldan 4 yıla çıkarılması izaha muhtaç bir durumdur" dedi. nbsp; nbsp; nbsp;
nbsp; Kesintili eğitimin öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime yönlendirilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurabileceğini ve Türkiye'de mesleki eğitime gereken önemin verilmediğini kaydeden Koncuk, öğrencilerin mesleki anlamda istediği okula gidebilmesinin olumlu bir yaklaşım olduğunu, ancak ilköğretim 4'üncü sınıftan sonra öğrencilerin eğitimlerine açık öğretim yoluyla devam edebilmesine yönelik bir düzenleme yapılmasına kesinlikle karşı olduklarını söyledi. Koncuk, nbsp; şurları kaydetti: nbsp;
nbsp; "Bu düzenleme kız öğrencilerin okula gitmesi önünde büyük bir engel olacakt ır. Bilindiği gibi bazı bölgelerde aileler çocuklarını okula göndermemek için elinden geleni yapmaktadır. Çocuklarını okutmak yerine tarlada çalıştırmak ya da evlendirmek onlar için en büyük seçenektir. Bu durumda kız çocuklarının okula gönderilmesi için bug üne kadar yapılan kampanyaların hiçbir anlamı kalmayacaktır. Bu düzenleme hayata geçirildiğinde çocuk gelinlerin sayısı hızla artacak, çocuk işçiliği dolaylı olarak meşru bir zemine kavuşmuş olacak ve en önemlisi özellikle kız çocukları eve hapsedilecektir. Ayrıca bu düzenleme kız çocuklarını hayattan koparmak anlamına da gelmektedir. Bir yandan kadınların çalışma hayatında yer almasını isterken, diğer yandan böyle bir düzenlemenin yapılması tezat oluşturmaktadır." nbsp; nbsp;
nbsp; Eğitim öğretimi sadece ders kitaplarından ibaret görmenin sağlıklı bir yakla şım olmadığını ifade eden Koncuk, "Öğrencilerin okul havasını soluması, arkadaş ları ile birlikte olması, eğitimini yüz yüze ve öğretmenlerinin gözetiminde sürdürmesi, sosyalleşebileceği bir ortama sahip olması gibi unsurlarla birlikte eğitim öğretimi değerlendirmek gereklidir. Bundan dolayı okulda eğitim şarttır. Zorunlu eğitim çağındaki çocuklarımız için açık öğretim, ancak sağlık durumu müsait olmayan ve çalışmak için başka nbsp; bölgelere giden geçici tarım işçisi ailelerin çocukları için uygulanabilir. Bunun dışındaki tüm çağ nüfusunun okula mutlaka gitmesi sağlanmalıdır. Şayet uygulama teklif edildiği şekilde hayata geçirilirse ülkemizde okullaşma oranları yüzde 100'e ulaşamayacağı gibi daha da geriye gidecek ve eğitimsiz bir nesil yetişecektir. Böyle mantık dışı bir uygulamanın hayata geçirilmesi, eğitimin temeline dinamit konulması ile eşdeğerdir. Ayrıca belirtmek isteriz ki, teklifte katsayı eşitleme düzenlemesi ve meslek nbsp; liseleriyle düz liseler arasındaki katsayı farkının kaldırılmasını büyük bir memnuniyetle karşılamaktayız. Yıllardır hiçbir bilimsel ve pedagojik yönü nbsp; olmayan katsayı zulmünün kaldırılması, meslek lisesi öğrencilerimizi rahatlatacak ve onların da üniversiteli olabilmesi için eşit koşullarda yarışmasını sağlayacaktır" dedi. nbsp;

Eğitim
Kaynak: İHA
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...