2021-YKS tamamlandı: Uzmanlardan sınav değerlendirmesi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
2021-YKS tamamlandı: Uzmanlardan sınav değerlendirmesi

EĞİTİM Haberleri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 81 ilde ve Lefkoşa'da düzenlenen, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üç oturumu TYT, AYT ve YDT tamamlandı. ÖSYM Başkanı Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi. Sınav sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Üniversiteye geçişin anahtarı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. Adaylara 135 dakika süre verildi.

Bugün gerçekleştirilecek olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.15'te başladı ve adaylar yine saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınav 13.15'te sona erdi.

YKS'nin üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) ise saat 15.45'te başladı, 17.45'te de tamamlandı.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın tüm oturumlarının başarıyla tamamlandığını bildirdi.

UZMANLARDAN AYT DEĞERLENDİRMESİ
Matematik ve Geometri

Uğur Okulları Lise Matematik Akademik Kurul Üyesi Nilda Yükseli, Matematik AYT soruları ile ilgili, "Müfredata uygun olup geçen seneden farklı olarak çoğunlukla 11. sınıf konuları ve 12. sınıfta işlenen tüm konuları kapsamaktadır." değerlendirmesini yaptı.

Öğrencilerin konulara ait matematiksel bilgileri bilip bilmediğini ve bu bilgiyi kullanarak işlem yapabilme gücününün ölçüldüğünü aktaran Yükseli, öğrencilerin soruları çözerken çok zaman kaybettiklerini ve zorlandıklarını belirtti.

Geometri sorularının da 11. ve 12. sınıf konularından, analitik geometri ağırlıklı, bilgiyi sorgulayan ve yorum yaparak çözüme ulaşmayı gerektiren sorulardan oluştuğunu söyleyen Yükseli, "Şekilli soruların az olduğu ve soruları okuyarak şekilleri öğrencinin çizmesi gerekmiştir. Bu nedenle sınavda matematik ve geometri sorularının belirleyici olacağı düşünülmektedir." ifadelerini kullandı.

Türk Dili ve Edebiyatı
Uğur Okulları Türk Dili ve Edebiyatı Akademik Kurul Üyesi Cevdet Eyüboğlu, “2021 YKS-AYT’deki 24 Türk Dili ve Edebiyatı sorusunun 6 sorusu paragraf ve anlam bilgisi sorularından, 18 sorusu ise edebiyat sorularından oluştuğu öğrencilerimizden aldığımız duyumlardır." dedi.

2021 AYT’nin farklılığı olarak göze çarpan özelliğin, soruların büyük bir kısmında doğrudan bilgi vererek değil, öğrencilerin temel edebiyat bilgilerini kullanıp parçayı yorumlayarak doğru cevaba ulaşmasının istendiğini belirten, Eyüboğlu, "Bazı soruların ise temel bilgiler kullanılarak çözülebilecek nitelikte olduğu duyumları alınmıştır. Bu nedenle 2021 AYT’de Türk Dili ve Edebiyatı testi, düzenli ders çalışan eşit ağırlık ya da sözel bölüm öğrencisinin rahatlıkla çözebileceği sorulardan oluşmuştur denilebilir.” değerlendirmesini yaptı.

Fizik
Uğur Okulları Fizik Akademik Kurul Üyesi Volkan Alpay, öğrencilerden aldıkları ilk bilgiler doğrultusunda, 2021 YKS’de sürpriz herhangi bir soru olmadığını, soruların MEB’in yayınlamış olduğu kazanımlar çerçevesine bağlı kalınarak hazırlanmış olduğunu söyledi.

"AYT’de alan düzeyinde akademik bilginin yorumlanmasının yanında, teknolojik aletlerin uygulamalarına da yer veren soruların olduğu görülmektedir." diyen Alpay, "11. ve 12. sınıf müfredatları tamamı üzerinde dengeli bir dağılım ile sorulan soruların bir bölümünün bilgi, yorum ve çıkarım açısından yüzeysel; az bir kısmının ise belirleyici nitelikte olduğu görülmektedir. 2021 YKS’de Fizik sorularının elverdiği ölçüde tüm konuları kapsaması, soru dili ve netliği ile öncüllü soruların oranının doğru bir planlama ile dağıtıldığı söylenebilir.” dedi.

Kimya
Uğur Okulları Kimya Akademik Kurul Üyesi Bedrettin Boyacıgil, 2021 AYT Kimya sorularının 8 tanesinin 11. sınıf konularından, 5 tanesinin de 12. sınıf konularından sorulduğunu belirtti.

AYT’de sorulan soruların müfredata tamamen uyumlu olduğunu aktaran Boyacıgil, "Sorular beklenildiği gibi öğrencinin mutlaka bilmesi gereken kazanımları ve temel bilgileri sorguluyor. Öğrenciler soru ifadelerinin net ve anlaşılır olduğunu belirttiler. Çok iyi çalışan öğrencilerin yapabilecekleri, seçici, ayrıntılı, işlemli sorular yanında, bilgi düzeyi düşük olan öğrencilerin de yapabilecekleri sorulara yer verildiğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Boyacıgil, iyi eğitim alan, doğru kaynakları kullanan ve bilgi boşluğu olmayan öğrencilerin başarılı olduğunu söyledi. 

Biyoloji
Uğur Okulları Biyoloji Akademik Kurul Üyesi Asuman Kılıç, 2021 AYT Biyoloji testinde yer alan sorular 11 ve 12. sınıf müfredatını kapsadığı bildirdi.

Biyoloji testinde yer alan 13 sorudan 7 tanesinin 11. sınıf, 6 tanesinin de 12. sınıf müfredatından sorulduğunu belirten Kılıç, "Soru kurgusunun klasik ÖSYM formatında, AYT’nin uygulandığı geçmiş yıllarla benzer ve bilgi temelli olduğu görülmüştür. Soruların, 11. ve 12. sınıf Biyoloji müfredatına ait temel kazanımları kapsadığı; 5 tanesinin yorum düzeyinde, 8 tanesinin ise bilgi düzeyinde olduğu görülmüştür." dedi.

"Öğrenciler bu sene AYT Biyoloji testinde çok fazla detay içermeyen ve derine inmeyen, en temel bilgi düzeyini sorgulayan sorular ile karşılaşmıştır." değerlendrimesini yapan Kılıç, "Eleyiciliği yüksek olmayan Biyoloji AYT testinin zorluk derecesinin orta düzeyde olduğunu söyleyebiliriz.” açıklamasını yaptı.

Coğrafya
Uğur Okulları Coğrafya Akademik Kurul Üyesi Davut Gürler, 2021 AYT Coğrafya sorularının 11. ve 12. sınıf kazanımlarına uygun sorular olduğunu söyledi.

Aldığı duyumlara göre, tartışmalı bir soru gözükmediğini aktaran Gürler, "Sınavlarda, Doğal Sistemler, Küresel Ortam, Çevre ve Toplum ile Beşeri Sistemler ünitelerinin hepsinden soru yöneltilmiştir. Genel coğrafi bilgiye ve harita okuryazarlığına sahip öğrencilerin zorlanmayacağı bir sınav olmuştur.” dedi.

Tarih
Uğur Okulları Tarih Akademik Kurul Üyesi Zeynep Ergün, “Öğrencilerden aldığımız duyumlara göre, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ve Sosyal Bilimler-2 testlerindeki Tarih sorularının konu dağılımı dengeli, MEB kazanımlarına ve müfredata uygundur." ifadelerini kullandı.

Tüm sınıf düzeylerinden sorular sorulduğunu belirten Ergün, "Ağırlıklı olarak bilgi ve bilgiyi analiz etme gücünü ölçen sorulara yer verilmiş olup genel olarak tarihi kavramlar, dönem bilgisi, neden-sonuç ilişkisi, kronoloji bilgisini ölçen ve temel bilgilerin yorumlanması üzerine sorular sorulduğu ifade edilmiştir." dedi.

Sorularda açık, net ve anlaşılır bir dil kullanıldığını söyleyen Ergün, "Ayrıca sınavda öncüllü, paragraf şeklinde bilgiye dayalı yorum gerektiren, kronoloji bilgisini ölçen tarzda da sorular yer almıştır. Sınav, konu kapsamını bilen, düzenli çalışan, soru kökünü doğru okuyan, terim bilgisine hakim öğrencilerin yapabileceği niteliktedir. Bazı soruların zorluk derecesinin ortanın üstünde olduğu ifade edilmiştir.” açıklamasını yaptı.

Felsefe
Uğur Okulları Felsefe Grubu Akademik Kurul Üyesi Gülay Ataç, Felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Mantıktan oluşan Felsefe Grubu sorularının 11. sınıf MEB müfredatına uygun olduğunu aktardı.

Felsefe sorularının paragrafa dayanarak kavram bilgisini ve yorum gücünü ölçer nitelikte olduğunu belirten Ataç, Psikoloji ve Mantık sorularının tümünün bilgiyi ölçen kavram sorularından oluştuğunu söyledi.

Sosyoloji sorularının hem bilgiyi paragrafa dayanarak yorumlamayı hem de doğrudan kavram bilgisini ölçtüğü değerlendirmesini yapan Ataç, "Soruların konu dağılımı dengeli, zorluğu orta düzeyde olup soruların ifadesi nettir. Konuları bilen ve dikkatli okuyan öğrenciyi ayırt edecek bir sınavdır.” dedi.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Uğur Okulları Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Akademik Kurul Üyesi Muhammed Yasin Bekir, “2021 AYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları öğrencinin hem bilgisini hem de yorum yapabilme gücünü ölçmeye yönelik tarzda hazırlanmıştır. Orta zorluk düzeyine sahip olan soruları cevaplamak isteyen öğrencinin müfredat dahilindeki konu ve kazanımlara hakim olması gerekmektedir. Bu sınavda öğrencilerden soruları dikkatli bir şekilde okuyarak bilgiyi analiz etmesi ve yorumlaması istenmiştir.” dedi.

2021-YKS tamamlandı: Uzmanlardan sınav değerlendirmesi

KİMİ KOLAY, KİMİ ZOR DEDİ
Sınavdan çıkan öğrencilerin bir kısmı sınavın zorladığını söylerken, kimi öğrenciler ise kolay olduğunu belirtti.

Sınavda zorlanmadığını belirten Berkay Karakılınç, “Sınav güzeldi. Matematik çok kolaydı, edebiyatı da hallettim. Ben eşit ağırlık öğrencisiyim. Sosyal Bilimleri ve Fen Bilimlerini çözdüm. Fen de basitti. Keşke sayısal alandan sınava girseydim." değerlendirmesini yaptı.

Rakiplerine başarılar dileyen Karakılınç, "Pandemi döneminde çok daha iyi çalıştım. Hem ailemin yanında daha rahat hazırlandım. Dünkü sınava göre bugün daha kolaydı. Özellikle Türkçesi beni biraz zorladı.” dedi.

MATEMATİK ZORLADI
Betül Çölgeçen isimli öğrenci ise sınavın zorlayıcı olduğunu dile getirerek, matematik sorularının çok zor olduğunu ifade etti.

Genç kız, “Bu sınav çok zordu. Dünkü sınavda zordu ama biraz daha ortalamaydı. Ben çok fazla deneme çözdüm, geçen yılların çıkmış sorularını çözdüm. Bunun matematiği çok başka bir şeydi. Gerçekten çok zordu.” açıklamasında bulundu.

KONULARI BİLENLER İÇİN KOLAY
Sınavın ortalama olduğunu ve konuları bilmenin soruları cevaplamak için yeterli olduğunu belirten Betül Koca, “Aslında sınav ortalamaydı, çok zor değildi. Matematiği kolaydı. Aynı zamanda Fen Bilimleri yorum gerektiriyordu. Onun dışında pek formül gerektiren işlemler yoktu." dedi.

Pandemi döneminde dershaneye giderek hazırlandığını ancak kendisi için iyi olmadığını aktaran Koca, "Evde olmanın psikolojisiyle birazcık gevşedik, adapte olamadık.” diye konuştu.

2021-YKS tamamlandı: Uzmanlardan sınav değerlendirmesi

MELEK İPEK DE YKS'DE TER DÖKTÜ
Kendisine işkence ettiği gerekçesiyle 7 Ocak'ta 12 yıllık eşi Ramazan İpek'i av tüfeğiyle vurarak öldüren ve mahkemece tutuklanan Melek İpek, 108 gün sonra serbest bırakılmıştı.

İpek, bugün Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci gün oturumları olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavına girdi.

İPEK: KAZANANA KADAR DENEYECEĞİM
Sınav sonrası mutlu olduğu görülen Melek İpek, AYT'nin TYT'ye göre daha kolay olduğunu söyledi.

İpek, bu yıl hedefine ulaşamazsa seneye tekrar deneyeceğini belirterek, “Güzeldi. Bildiklerimi yaptım. Bakalım nasip, bekleyeceğim. Bu yıl çalışma zamanım olmadı. O yüzden seneye bir daha deneyeceğim. Kazanana kadar deneyeceğim. Bugünkü sınav kolaydı.” diye konuştu.

2021-YKS tamamlandı: Uzmanlardan sınav değerlendirmesi

ALAN YETERLİLİK TESTİ
İkinci oturum olan AYT'de ise adaylara 180 dakika süre verildi.

AYT'de "Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler-1" testi 40 sorudan oluştu. Bu testte adaylar, Türk Dili ve Edebiyatı'ndan 24, Tarih-1'den 10, Coğrafya-1'den 6 soru cevapladı.

AYT'nin "Sosyal Bilimler-2" testi 40, Matematik testi 40, Fen Bilimleri testi de 40 sorudan oluştu.

Sosyal Bilimler testinde Tarih-2'den 11, Coğrafya-2'den 11, Felsefe grubundan 12, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi veya ek Felsefe sorularından 6 soru yer aldı.

Fen Bilimleri testindeki dağılım ise Fizik 14, Kimya 13 ve Biyoloji 13 soru şeklinde oldu.

YABANCI DİL TESTİ
Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi'nde (YDT) ise adaylara 120 dakika süre verildi.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Adaylar, saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

YKS maratonunda ikinci gün - 8

BARAJ PUAN 180
Yükseköğretim Kurulunca geçen yıl Covid-19 nedeniyle alınan karar gereği, merkezi yerleştirme yapılan lisans programlarını tercih edebilmek için ilgili puan türünde uygulanan 180 baraj puanı geçen yılla sınırlı kalmak şartıyla 170'e çekilmişti.

Bu yıl salgın döneminden önce olduğu gibi lisans programlarının tercih edilebilmesi için 180 ve üzeri puan alınması gerekecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olanlar, bu puan türleriyle öğrenci alan lisans programları ile birlikte TYT puanıyla öğrenci alan ön lisans programlarını tercih edebilecek.

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylardan sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanları 180 ve üzeri olmayan adayların sadece ön lisans programlarını tercih etme hakları bulunacak.

Bu adayların sayısal, sözel, eşit ağırlık ve yabancı dil puanı ile öğrenci alan lisans programlarını tercih etme hakları olmayacak.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan yükseköğretim programlarına başvurabilmek için de TYT puanının 150 ve üzeri olması gerekecek.

YKS maratonunda ikinci gün - 4

ACİL İŞLEMLER İÇİN NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ AÇIK OLACAK
T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için nüfus müdürlükleri 27 Haziran Pazar günü ise 07.00-15.30 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı 27 Haziran Pazar günü, sınav görevlileri ve sınava girecek adaylar ile beraberindeki refakatçiler 05.00-19.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

27 Haziran Pazar günü kırtasiyeler ve fotoğrafçılar 07.00-18.00 saatleri arasında açık olabilecek.

COVİD-19 TEDBİRLERİ
ÖSYM, Covid-19 salgınına karşı sınav öncesinde tedbir aldı. Bu kapsamda, sınav binaları, detaylı temizliği yapılıp dezenfekte edildi.

YKS'nin her oturumunda, Covid-19 önlemleri kapsamında adaylara sınav binası girişlerinde görevliler tarafından maske ve dezenfektan dağıtıldı. İsteyen adaylar, dezenfektanlarını yanlarında getirebildi.

Sınav görevlilerine de maske ve dezenfektanla lateks eldiven dağıtıldı. Adaylar ve görevliler, kendi maske veya siperlikleriyle de sınav salonuna gelebildi.

YKS maratonunda ikinci gün - 10

HES KODUYLA TAKİP
Covid-19 durumu olan adaylar, sınav merkezlerinde hazırlanan ayrı salonlarda sınava alındı.

Sınav görevlileri ve adayların Covid-19 durumları, HES kodları aracılığıyla takip edildi.

Okul bahçelerindeki yığılmayı önlemek ve sosyal mesafeyi korumak için adaylar ve sınav görevlileri dışında hiç kimse okul bahçelerine alınmadı.

Adaylar, sınav binalarına girişte ve sınav çıkışında, sosyal mesafenin korunması için sınav görevlileri tarafından yönlendirildi.

Öte yandan, sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak olan nüfus müdürlükleri, ÖSYM'nin internet sitesinden duyuruldu.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu hafta sonu yapılacak üniversiteye geçiş sınavının, daha önce açıklanan takvime göre 4 Ağustos'ta açıklanacak.

2021-YKS tamamlandı: Uzmanlardan sınav değerlendirmesi

UZMAN TAVSİYELERİ
Uzmanlar YKS öncesi tavsiyelerde bulundu. 

Sınav sabahı farklı kahvaltı yapmayın diyen uzmanlar, öğrencilere rahat kıyafet kıyafet seçimi konusunda önerisinde bulundu. 

Uzmanlara göre öğrenciler sınava az uykuyla bile girse, performans açısından farklılık göstermiyor.

Bu bilgi sınava uykusuz gidilmesi anlamını taşımıyor ancak adayları rahatlacak bir araştırma olabilir.

Uzmanlar, sınav anındaki olası sıkıntılar için de derin nefes alınmasını öneriyor.

Düzenleyen:  - EĞİTİM
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...